YAPI ZEMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Zemin taşıma gücünün yüzeysel veya derin temeller ile sağlanamaması ve oturma, sıvılaşma, yanal yayılma, büyütme gibi zemin problemlerinin aşılmasına yönelik faklı zemin ıslah yöntemleri uygulanmaktadır

Enjeksiyon,Mini kazık, Fore kazık gibi.

Zeminlerin İyileştirilmesindeki amaç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Mukavemet taşıma gücünün artışı

Yük altında sıkışmaların(oturmaların) azaltılması

Gerilmeler altında şekil değiştirmelerin azaltılması

Şişme büzülme potansiyelinin azaltılması

Çevresel etkiler(donma/çözülme, ıslanma/kuruma) sonucu

Olumsuz fiziksel ve kimyasal değişimlerin önlenmesi.

Su geçirgenliği, su basınçları oluşumu ve sızıntı suyu kontrolü

Erozyon direncinin artırılması

Depremler ve tekrarlı yükler altında sıvılaşma, mukavemet ve rijitlik kaybı potansiyelinin azaltılması

Temel zemini ve dolgu malzemelerinde değişkenliğin azaltılması

Yüzey bozulmalarına karşı direncin artırılması